Alca torda / Alke (EN)
Uria aalge / Lomvi (CR)

EN
Sterkt truet
CR
Kritisk truet
KA_100513_2426 / Alca torda / Alke <br /> Uria aalge / Lomvi
X
 
Alca torda / Alke (EN)
Uria aalge / Lomvi (CR)
Lomvien hekker nesten utelukkende i bratte klippevegger eller på utilgjengelige øyer eller i havet. Bjørnøya er den viktigste hekkeplassen for lomvi på Svalbard og i Barentshavet for øvrig, men den heller også spredt fra Vest-Agder til Finnmark. 90% av bestanden finnes i Nord-Norge. Bestanden i Fastlands-Norge har hatt en katastrofal utvikling med mer enn 90 % bestandsnedgang i siste 30 års periode. Arten er svært utsatt ved nedgang i relevante fiskebestander. Også svært utsatt for oljesøl og fiskeredskaper. Alke (Alca torda) hekker i kolonier i utilgjengelige streinsprekker og på klippehyller. I Norge er den vanlig langs kysten fra Møre og Romsdal og nordover. Her er de fotografert utenfor fugleøya Runde. (kilde: bl.a. www.artsdatabanken.no)
Runde, Herøy, Møre og Romsdal, Norway
13.05.2010
Kim Abel
Digitalt (4928x3456px)
KA_100513_2426