Bidens cernua / Nikkebrønsle (VU)

VU
Sårbar
BB_20170831_0020 / Bidens cernua / Nikkebrønsle
X
 
Bidens cernua / Nikkebrønsle (VU)
Nikkebrønsle er en ettårig urt i kurvplantefamilien. Kurvene har bare rørkroner, av og til enkelte tungeformede kantblomster; alle er brune. Nikkebrønsle vokser i tilknytning til næringsrike dammer, vasskanter og sumper i kulturlandskapet på Østlandet og spredt til Rogaland.
Østensjøvannet, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4280x6420px)
BB_20170831_0020