Ramaria lutea / Kruskorallsopp (VU)

VU
Sårbar
SIG_4884 / Ramaria lutea / Kruskorallsopp
X
 
Ramaria lutea / Kruskorallsopp (VU)
Gullkorallsopp (Ramaria brunneicontusa) danner mykorrhiza med gran, og danner ofte hekseringer i moserik kalkbarskog og rik lågurtgranskog. Arten har sterk tilknytning til eldre skog. Den har en markert sørøstlig utbredelse, med sterkt tyngdepunkt i kambrosilurområdet i det geologiske Oslofeltet nord til Mjøsa
Frierflogene naturreservat, Porsgrunn, Telemark, Norway
21.09.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4016x6016px)
SIG_4884