Hygrohypnum montanum / Huldrebekkemose (VU)

VU
Sårbar
SIG_5190 / Hygrohypnum montanum / Huldrebekkemose
X
 
Hygrohypnum montanum / Huldrebekkemose (VU)
Huldrebekkemose er en relativt sjelden mose med spesifikk og sårbart habitat, sandige elvebredder, særlig på elvestrekninger ved stryk og fosser. Her fra stein langs bekk i skyggefull skog.
Gygrestolen naturreservat, Bø, Telemark, Norway
13.10.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4227x2822px)
SIG_5190