Sphingonotus caerulans / Blåvingegresshoppe (VU)

VU
Sårbar
KA_160927_2 / Sphingonotus caerulans / Blåvingegresshoppe
X
 
Sphingonotus caerulans / Blåvingegresshoppe (VU)
Blåvingegresshoppe er en av våre sjeldne gresshopper. Den er kun funnet rundt Oslofjorden og et stykke nedover langs kysten til Aust-Agder. Den foretrekker gjerne sørvendte, varme bergknauser og bergskråninger, ofte med forholdsvis bratt helling. Det kan også opptre på sandstrender og strandenger på noen av de varmeste lokalitetene i Norge (f.eks. Hvaler og Tjøme). Arten er ikke gjenfunnet på flere av de eldre lokalitetene, mens noen få nye har tilkommet i de senere årene. Kilde: http://artsdatabanken.no/Rodliste
Seiløy, Hvaler, Østfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5351x3010px)
KA_160927_2