Bombus subterraneus / Slåttehumle (VU)
Vicia sepium / Gjerdevikke

VU
Sårbar
BB 15 0174 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
X
 
Bombus subterraneus / Slåttehumle (VU)
Vicia sepium / Gjerdevikke
Dronning av slåttehumle som sanker nektar på gjerdevikke. Slåttehumle finnes spredt i kulturlandskapet i sørøstlige deler av landet, der den oftest har blitt funnet i habitater med rike forekomster av rødkløver. Gjerdevikke er også en viktig næringsplante, særlig før rødkløver blomstrer. Slåttehumle ser nå ut til å være fast etablert i Norge igjen etter at den ble funnet i 2010 for første gang på 60 år. Hunnene er i Norge helsvarte med brunaktig bakstuss, og de kan forveksles med melanistiske hagehumler. Kilde: Artsdatabanen.
Løkendalen, Skedsmo, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1769x2653px)
BB 15 0174