Bombus subterraneus / Slåttehumle (VU)
Trifolium pratense / Rødkløver

VU
Sårbar
BB 15 0160 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
X
 
Bombus subterraneus / Slåttehumle (VU)
Trifolium pratense / Rødkløver
Dronning av slåttehumle som sanker nektar på rødkløver. Slåttehumle finnes spredt i kulturlandskapet i sørøstlige deler av landet, der den oftest har blitt funnet i habitater med rike forekomster av rødkløver. Den ser nå ut til å være fast etablert i Norge igjen etter at den ble funnet i 2010 for første gang på 60 år. Hunnene er i Norge helsvarte med brunaktig bakstuss, og de kan forveksles med melanistiske hagehumler. Kilde: Artsdatabanen.
Kjeller, Skedsmo, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3864x3864px)
BB 15 0160