Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel (VU)

VU
Sårbar
SIR_3600 / Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel
X
 
Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel (VU)
Høstmarinøkkel har en ganske brei økologisk amplitude, med forekomster i grasbakke (beitet eller ikke), åpen skog, og av og til på grasrik ruderatmark. Her er den avbildet i en liten artsrik naturbeitemark.
Tokke, Telemark, Norway
19.10.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1494x2220px)
SIR_3600