Schismatomma pericleum / Rosa tusselav (VU)

VU
Sårbar
SIR_3071 / Schismatomma pericleum / Rosa tusselav
X
 
Schismatomma pericleum / Rosa tusselav (VU)
Rosa tusselav vokser på løv- og bartrær, særlig selje og grov einer, i eldre skog. Den er kjent fra relativt få funn spredt i Sør-Norge, og antas å være truet av flatehogst, for intensivt beite og stedvis mangel på substrat. , Notodden, Telemark, Norway
27.08.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2360x3568px)
SIR_3071