Carex rhynchophysa / Blærestarr (NT)

NT
Nær truet
BB 08 0038 / Carex rhynchophysa / Blærestarr
X
 
Carex rhynchophysa / Blærestarr (NT)
Blærestarr vokser i Norge bare i Oslo, Asker, Bærum og Gran kommuner. Hovedforekomstene ligger i tilknytning til Sørkedalsvassdraget med Bogstadvatnet. Arten er knyttet til rik starrsump og vasskanter, en mer sjelden gang til rikmyr (ref. Artsdatabanken).
Bogstad, Sørkedalen, Oslo, Oslo, Norway
20.07.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2592x3872px)
BB 08 0038