Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)

NT
Nær truet
KA_07_1_1520 / Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel
X
 
Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)
Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) på tørr og baserik slåtteng. Artsrike slåttenger har gått kraftig tilbake som følge av opphør av skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel.
Tinn, Telemark, Norway
18.08.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_07_1_1520