Usnea florida / Blomsterstry (VU)

VU
Sårbar
KA_110919_3483 / Usnea florida / Blomsterstry
X
 
Usnea florida / Blomsterstry (VU)
Blomsterstry er en lav som vokser på greiner av spesielt eik, og gjerne høyt oppe i trekronen, men også andre løv- og bartrær langs kysten. Kjennetegnes ved de skålformede apotheciene. Laven forekommer i glissne edelløvskoger med kontinuitet i tresjiktet.
Eikelifjellet, Skien, Telemark, Norway
19.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5194x3493px)
KA_110919_3483