Vincetoxicum hirundinaria / Svalerot (EN)

EN
Sterkt truet
_SRE7007 / Vincetoxicum hirundinaria / Svalerot
X
 
Vincetoxicum hirundinaria / Svalerot (EN)
Svalerot er funnet/dokumentert to ganger i Ak Oslo på 1860-tallet. Det kan dreie seg om indigene forekomster (de nærmeste kjente er ved Göteborg), men det kan også være rester fra dyrkning som medisinplante. I så tilfelle har den trolig vært i landet før 1800. Det er ingen funn de siste 145 år. (Kilde www.artsdatabanken.no)
Stora Karlsø, Gotland, Sweden
20.05.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2094x3268px)
_SRE7007