Antall arter funnet: 188

Nær truet

nt

 
BB 05 0367 / Accipiter gentilis / Hønsehauk
_9140409 / Albatrellus subrubescens / Furufåresopp
KA_07_1_0908 / Alectoria sarmentosa / Gubbeskjegg
KA_220527_1 / Allium ursinum / Ramsløk
KA_07_1_0548 / Androsace septentrionalis / Smånøkkel
_SRE5583 / Antrodia albobrunnea / Flekkhvitkjuke
SR500 / Antrodia pulvinascens / Ospehvitkjuke
_SRE9457 / Antrodiella americana / Broddsoppsnyltekjuke <br /> Hymenochaete tabacina / Tobakksbroddsopp
SR0_4918 / Antrodiella leucoxantha / Narresmåkjuke
SIR_3344 / Antrodiella pallasii / Taigasnyltekjuke
BB_20201011_0014 / Auricularia mesenterica / Skrukkeøre
_5196876 / Avenula pratensis / Enghavre
KA_160521_40 / Blitum bonus-henricus / Stolt henrik
DSC_0442 / Boletopsis leucomelaena / Grangråkjuke
BB 12 0294 / Bombus ruderarius / Gresshumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
SIR_7646 / Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel
bb180 / Bryoria bicolor / Kort trollskjegg
KA_06_1_1543 / Buxbaumia viridis / Grønnsko
KA_160219_denigratum / Calicium denigratum / Blanknål
SIR_3610 / Camarops tubulina / Grankullskorpe
X