Blitum bonus-henricus / Stolt henrik (NT)

NT
Nær truet
KA_160521_40 / Blitum bonus-henricus / Stolt henrik
X
 
Blitum bonus-henricus / Stolt henrik (NT)
Stolt Henrik er en plante som i utgangspunktet er fremmed i Norge, men siden den er innført til Norge sp tidlig som middelalderen så regnes den som naturlig hjemmehørende og skal dermed rødlistevurderes. Den vokser på godt gjødslede steder rundt gårder og beitemark og næringsrik skrotemark. Den er også funnet sporadisk på skrotemark. Arten har aldri vært særlig vanlig noe sted i Norge, men den har de siste årene hatt en tilbakegang som skyldes opphør av skjøtsel av kulturmark og gjengroing med mer konkurransesterke arter. Kilde: Artsdatabanken.no
Solli, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_160521_40