Calicium denigratum / Blanknål (NT)

NT
Nær truet
KA_160219_denigratum / Calicium denigratum / Blanknål
X
 
Calicium denigratum / Blanknål (NT)
Blanknål vokser på furugadd som har stått lenge og eldes i gammel, kontinental furuskog. Blanknål har hatt stor tilbakegang på grunn av ordinært skogbruk. Kilde: http://artsdatabanken.no/Rodliste
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4698x3132px)
KA_160219_denigratum