Bryoria bicolor / Kort trollskjegg (NT)

NT
Nær truet
bb180 / Bryoria bicolor / Kort trollskjegg
X
 
Bryoria bicolor / Kort trollskjegg (NT)
Kort trollskjegg (bryoria bicolor) er en lav som vokser på bergvegger og gamle trær. Den finnes hovedsakelig i gamle granskoger. Her ser vi den vokse sammem med andre lavarter og moser på en bergvegg.
Krokskogen, Ringerike, Buskerud, Norway
Bård Bredesen
Dias (800x513px)
bb180