Bryoria bicolor / Kort trollskjegg (NT)

NT
Nær truet
bb179 / Bryoria bicolor / Kort trollskjegg
X
 
Bryoria bicolor / Kort trollskjegg (NT)
Kort trollskjegg (bryoria bicolor) er en lav som vokser på bergvegger og gamle trær. Den finnes hovedsakelig i gamle granskoger.
Krokskogen, Ringerike, Buskerud, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Dias (5214x3476px)
bb179