Carex disperma / Veikstarr (NT)

NT
Nær truet
SR0_3630 / Carex disperma / Veikstarr
X
 
Carex disperma / Veikstarr (NT)
Veikstarr (Carex disperma) vurderes som nær truet (NT) fordi den er relativt sjelden og følsom for skogsdrift og spesielt for grøfting. Arten er knyttet til fuktig skog, ofte sumpskog (gran, bjørk, svartor), bekkekanter og myrkanter.
Ringsaker, Hedmark, Norway
07.06.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2515x3816px)
SR0_3630