Camarops tubulina / Grankullskorpe

SIR_3610 / Camarops tubulina / Grankullskorpe
X
 
Camarops tubulina / Grankullskorpe
Camarops tubulina "Grankullskorpe" er en sjelden art med kun et fåtall funn i Norge tidligere. Arten er trolig knyttet til rike lavlandslokaliteter med mye død ved.
Drengsdal, Tokke, Telemark, Norway
19.10.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3380x2200px)
SIR_3610