Chaenotheca hygrophila / Sumphodenål (CR)

CR
Kritisk truet
KA_170202_hygrophila / Chaenotheca hygrophila / Sumphodenål
X
 
Chaenotheca hygrophila / Sumphodenål (CR)
Arten vokser i eldre, glissen, naturskogspreget granskog på stubber av bartrær. Den er bare kjent fra 5 lokaliteter i Trøndelag.
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5530x3687px)
KA_170202_hygrophila