Calicium abietinum / Skjørnål (CR)

CR
Kritisk truet
KA_170202_abietinum / Calicium abietinum / Skjørnål
X
 
Calicium abietinum / Skjørnål (CR)
Skjørnål forekommer nesten utelukkende på gammel og ubehandlet ved. Den finns dels på kulturskapte elementer som gjerder, gamle løevegger osv., dels på naturlige elementer som ulikaldrede skoger eller hagemarker med lang trekontinuitet. Her forekommer arten på stubber og barkløse partier av bar- och løvtrær som fortsatt er levende. Den kan også vokse på grove greiner som ligger på bakken.
Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4890x3260px)
KA_170202_abietinum