Buglossoides arvensis / åkersteinfrø (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20190515_0071 / Buglossoides arvensis / åkersteinfrø
X
 
Buglossoides arvensis / åkersteinfrø (CR)
Åkersteinfrø er kjent som et sjeldent og gammelt åkerugras, med enkelte forekomster på kalkrike tørrbakker og berg. Arten har vært i meget sterk tilbakegang og har trolig bare har én gjenværende forekomst i Norge, på Hovedøya.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4626x6939px)
BB_20190515_0071