Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)

CR
Kritisk truet
KA_170920_92 / Erioderma pedicellatum / Trønderlav
X
 
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)
Den direkte trua laven Trønderlav finnes kun i fuktig lavereliggende granskog på Atlanterhavskysten i Nord-amerika og Skandinavia. Arten er i sterk tilbakegang på alle dens levesteder og det finnes idag kun et par individer igjen i Namdalen og Rendalen av den Skandinaviske forekomsten.
Rendalen, Hedmark, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6141x4094px)
KA_170920_92