Antrodia crassa / Krittkjuke (CR)

CR
Kritisk truet
SIG_0442 / Antrodia crassa / Krittkjuke
X
 
Antrodia crassa / Krittkjuke (CR)
Krittkjuke er en svært sjelden art og kun knyttet til vår aller eldste og minst påvirkede furuskog.
Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, Norway
28.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4311x2878px)
SIG_0442