Pelophylax lessonae / Damfrosk (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20160613_0381 / Pelophylax lessonae / Damfrosk
X
 
Pelophylax lessonae / Damfrosk (CR)
Damfrosk tilhører de såkalte ”grønnfroskene” og kan skilles fra ”brunfroskene” (buttsnutefrosk og spissnutefrosk m.fl.) på manglende mørk ”maske”, tettsittende øynene, hannens to utvendige kvekkeposer og en smal, lys midtstripe langsetter ryggen. Arten er utpreget akvatisk, varmekrevende og gyter i små og isolerte solrike tjern og dammer. Damfrosk ble oppdaget ny for Norge i 1986. Den regnes som naturlig hjemmehørende i noen få små myrtjern i Aust- Agder, der populasjonen teller under 50 reproduserende individer. Vellykket formering forekommer bare i gode sommere, og populasjonen fluktuerer betydelig. Kilde Artsdatabanken.
Arendal, Aust Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3769x2120px)
BB_20160613_0381