Buglossoides arvensis / åkersteinfrø (CR)

CR
Kritisk truet
BB 11 0288 / Buglossoides arvensis / åkersteinfrø
X
 
Buglossoides arvensis / åkersteinfrø (CR)
Åkersteinfrø er kjent som et sjeldent og gammelt åkerugras, med enkelte forekomster på kalkrike tørrbakker og berg. Arten har vært i meget sterk tilbakegang og har trolig bare har én gjenværende forekomst i Norge, på Hovedøya.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
31.05.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2553x3836px)
BB 11 0288