Canis lupus / Ulv (CR)

CR
Kritisk truet
BB 09 0032 / Canis lupus / Ulv
X
 
Canis lupus / Ulv (CR)
Ulv (Canis lupus) fotografert i vill tilstand på grensen mellom Finland og Russland. Her ett dyr under målrettet vandring. Ulven er et utpreget rovdyr som lever av større pattedyr som elg og rein. Ulven er et myteomspunnet dyr som har blitt utsatt for intensiv jakt og forfølgelse i flere hundre år. Bestanden tok seg opp etter totalfredning i 1973, men er fremdeles svært lav.
Kuhmo, Kainuu, Finland
03.06.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1344x832px)
BB 09 0032