Sylvia nisoria / Hauksanger (CR)

CR
Kritisk truet
KA_08_1_1216 / Sylvia nisoria / Hauksanger
X
 
Sylvia nisoria / Hauksanger (CR)
Hauksangeren er en av våre sjeldne sangere hvor vi har noen få hekkende par som regel i Vestfold og Telemark. Arten har hatt en bestandsnedgang i våre naboland. Trolig årsak er tap av habitat da den foretrekker åpne, soltørre buskmarker med slåpe, hagtorn og einer. Her er den fotografert på Stora Karlsø i Sverige.
Stora Karlsø, Gotland, Gotland, Sweden
22.05.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (3113x2076px)
KA_08_1_1216