Delphinapterus leucas / Hvithval (EN)

EN
Sterkt truet
KA_140616_5304 / Delphinapterus leucas / Hvithval
X
 
Delphinapterus leucas / Hvithval (EN)
Hvithvalen er en middels stor tannhval som kan bli rundt 4,5 meter lange og veie opp mot 1500 kg. Hunnene er noe mindre. I Norge finnes de fleste rundt Svalbard hvor den er den vanligste hvalarten, men den er av og til også å se i fjorder og tett opp til kysten i de nordre deler av Norge. Hvithvalene er svært sosiale dyr som nesten alltid påtreffes i større eller mindre grupper. Kilde: http://www.npolar.no/no/arter/hvithval.html
Kongsfjorden, Svalbard, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4841x3004px)
KA_140616_5304