Falco rusticolus / Jaktfalk (NT)

NT
Nær truet
BB_20170924_1076 / Falco rusticolus / Jaktfalk
X
 
Falco rusticolus / Jaktfalk (NT)
Jaktfalk er vår største falk, omtrent på størrelse med en ravn. Fuglen er kraftigere og har bredere og buttere vinger enn vandrefalk, samt med mindre markert mustasje. Den er hovedsakelig standfugl, som hekker meget spredt i kyst- og fjellområder over store deler av landet. Jaktfalk overtar ravne- og fjellvåkreir i bratte fjellskråninger. Ryper (fjellet) og sjøfugl (kyst) er viktigste næringsvalg. Bestanden har gått tilbake de siste 100 år, sannsynligvis som følge av reduserte rypebestander, forstyrrelse og faunakriminalitet. Bildet viser en ungfugl under jakt.
Sognefjellet, Lom, Oppland, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1438x1797px)
BB_20170924_1076