Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)

VU
Sårbar
SIG_0769 / Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn
X
 
Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)
Rosenjodskinn finnes i gammel granskog med mye død ved, først og fremst i rik (lågurt)granskog i lavlandet, hovedsakelig i boreonemoral sone. Nedbryter (saprotrof) på grove læger av gran som på bildet.
Tokkeåi naturreservat, Tokke, Telemark, Norway
22.02.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5048x3370px)
SIG_0769