Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
SIG_6783 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og småbiotoper i kulturlandskapet og er truet av gjengroing og utbygging. På bilde fra en åkerholme.
Hole, Buskerud, Norway
07.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4180x2787px)
SIG_6783