Cortinarius meinhardii / Kanarigul slørsopp (VU)

VU
Sårbar
SIG_2922 / Cortinarius meinhardii / Kanarigul slørsopp
X
 
Cortinarius meinhardii / Kanarigul slørsopp (VU)
Kanarigul slørsopp danner mykorrhiza med gran og iblant furu, i ekstremrik kalkskog. Kun kjent fra gammel barskog og har kjerneutbredelse i Asker-Bærum og Grenland.
Brevik, Porsgrunn, Telemark, Norway
02.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5244x3485px)
SIG_2922