Cyphelium tigillare / Vanlig sotbeger (NT)

NT
Nær truet
KA_160219_tigillare_mm / Cyphelium tigillare / Vanlig sotbeger
X
 
Cyphelium tigillare / Vanlig sotbeger (NT)
Vanlig sotbeger vokser på gammel død ved, særlig av furu, og har tyngdepunkt i høyereliggende barskog i kontinentale områder. Den vokser på døde, stående trær, på avbarkede grener på levende trær, og på menneskeskapte substrater som tregjerder og tømmervegger. Den er relativt vanlig, men antas å være nær truet pga. den generelle tilbakegangen av furugadder og gammel, ubehandlet ved i kulturlandskapet. Kilde: http://artsdatabanken.no/Rodliste
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_160219_tigillare_mm