Vicia pisiformis / Ertevikke (EN)

EN
Sterkt truet
KA_150812_21 / Vicia pisiformis / Ertevikke
X
 
Vicia pisiformis / Ertevikke (EN)
Ertevikke er en sjelden erteplante som vokser på berg og i skogkanter, som regel på baserik/kalkrik berggrunn ved Oslofjorden. Her ser vi plantens belger.
Bjerkås, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5000x3333px)
KA_150812_21