Cortinarius multiformium / Vrangslørsopp (EN)

EN
Sterkt truet
SIR_7431 / Cortinarius multiformium / Vrangslørsopp
X
 
Cortinarius multiformium / Vrangslørsopp (EN)
Vrangslørsopp er en sjelden art som danner mykorrhiza med lind og trolig hassel, i kalklindeskog. Arten er en av flere sjeldne spesialiserte kalklindeskogsarter, med bare noen få funn her i landet.
Jønnevall, Skien, Telemark, Norway
04.09.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1936x2732px)
SIR_7431