Carterocephalus silvicola / Svartflekksmyger

_SRE7845 / Carterocephalus silvicola / Svartflekksmyger
X
 
Carterocephalus silvicola / Svartflekksmyger
svartflekksmyger lever på gressarter. Biotopen er blomsterrike skoglysninger, gjerne der det vokser ballblom. I Norge har arten en utpreget østlig utbredelse. På bildet hviler et eldre, noe slitt individ på en skogstorknebb på en gjengroende setervoll.
Nord-Odal, Hedmark, Norway
24.06.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1200x2024px)
_SRE7845