Abraxas sylvata / Almepraktmåler (VU)

VU
Sårbar
_SRE7614 / Abraxas sylvata / Almepraktmåler
X
 
Abraxas sylvata / Almepraktmåler (VU)
Almepraktmåler lever på alm, men skal også kunne leve på andre løvtrær. Imidlertid er alm til stede på artens norske lokalieter. Biotopen er edelløvskog, skogbryn eller hagemarkskog med alm. Arten er kjent fra 18 lokaliteter langs kysten fra Oslofjorden til Balestrand i Sogn. Arten er ikke kjent fra indre deler av Oslofjorden eller ytre kyststrøk på Vestlandet. Det er stor avstand mellom lokalitetene, og arten er ustabil i sin opptreden. Trusler mot arten er treslagskifte til gran og almesyke som dreper vertstreet. Vi setter mørketallet til 25. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar). Kilde: www.artsdatabanken.no
Tangvald Naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
12.06.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3417x2472px)
_SRE7614