Variospora flavescens (VU)

VU
Sårbar
_SRE7415 / Variospora flavescens
X
 
Variospora flavescens (VU)
Skorpelaven Variospora flavescens er en svært sjelden art knyttet til kystnære berg på kalkrik grunn. Lokalitenene skal være varme og eksponerte.
Rognsflaunane naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
10.06.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3204x2036px)
_SRE7415