Evernia mesomorpha / Gryntjafs (NT)

NT
Nær truet
_SRE5382 / Evernia mesomorpha / Gryntjafs
X
 
Evernia mesomorpha / Gryntjafs (NT)
Gryntjafs vokser på bar- og løvtrær, mer sjelden på bergvegger, hovedsakelig i høyereliggende, eldre barskog og i fjellbjørkskog på Østlandet. Den antas å være i tilbakegang pga. skogsdrift og vedhogst. (kilde artsdatabanken)
Sjoa, Sel, Oppland, Norway
05.09.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3872px)
_SRE5382