Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)

NT
Nær truet
BB 10 0249 / Carlina vulgaris / Stjernetistel
X
 
Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)
Stjernetistel er tilknyttet baserike/kalkrike strandenger, tørrbakker og kalkfuruskog på Østlandet. De rikeste forekomstene finnes sannsynligvis i tilknytning til Oslofjorden. Arten trues av nedbygging og gjengroing.
Langøyene, Nesodden, Akershus, Norway
12.09.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2729x4021px)
BB 10 0249