Alca torda / Alke (EN)

EN
Sterkt truet
BB 07 0029 / Alca torda / Alke
X
 
Alca torda / Alke (EN)
Døde alker som har drevet i land på en strand. Bestandene har gått tilbake på grunn av redusjon i fiskebestandene. Høsten 2007 sultet tusenvis av alke ihjel i indre Oslofjord. Det er derfor fare for at alke kan bli en truet fugeart.
Helvik, Nesodden, Akershus, Norway
30.09.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2451x3682px)
BB 07 0029