Cyphelium karelicum / Trollsotbeger (VU)

VU
Sårbar
KA_141115_karelicum / Cyphelium karelicum / Trollsotbeger
X
 
Cyphelium karelicum / Trollsotbeger (VU)
Trollsotbeger er en skorpelav som forekommer på bark og på bar ved av gamle og døde grantrær. Den er også funnet på eik og bjørk. Den vokser i lysåpne skoger med god tilgang på gamle og døde grantrær og signaliserer god kontinuitet i dette substratet. Karakteristisk for sotlavene er de svarte apotheciene med svart sporemasse som sverter av når en tar på dem.
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5465x3643px)
KA_141115_karelicum