Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp (EN)

EN
Sterkt truet
KA_08_1_2059 / Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp
X
 
Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp (EN)
Indigoslørsopp er en vakker blå hattsopp som vokser i kalkrike edelauvskoger med eik, hassel og lind. Dette er en naturtype som inneholder mange svært sjeldne og trua arter. Soppen er sårbar for hogst og nedbygging, men er funnet på Brønnøya og Sjøstrand i Asker. Indigoslørsopp er funnet på fem-seks steder i hele Norge og er ført opp som “kritisk truet” i rødlista. Dette er et bilde fra en ny lokalitet på i Nesøytjern naturreservat. Kilde: Postkortaksjonen til Miljøverdepartementet.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
12.09.2008
Kim Abel
Digitalt (3888x2592px)
KA_08_1_2059