Cortinarius flavovirens / Gulgrønn melslørsopp (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110923_3749 / Cortinarius flavovirens / Gulgrønn melslørsopp
X
 
Cortinarius flavovirens / Gulgrønn melslørsopp (EN)
Gulgrønn melsørsopp er en sjelden slørsopp som danner mykorrhiza med lind og hassel i kalklindeskog, men kan også finnes i rike hasselkratt i kulturlandskapet. Her er den fotografert i en kalklindeskog i Nesøytjern naturreservat.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
23.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110923_3749