Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp (EN)
Cortinarius terpsichores

EN
Sterkt truet
KA_110912_3240 / Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp <br /> Cortinarius terpsichores
X
 
Cortinarius eucaeruleus / Indigoslørsopp (EN)
Cortinarius terpsichores
Indigoslørsopp er en vakker blå hattsopp som vokser i kalkrike edelauvskoger med eik, hassel og lind. Dette er en naturtype som inneholder mange svært sjeldne og trua arter. Soppen er sårbar for hogst og nedbygging, men er funnet på Brønnøya og Sjøstrand i Asker. Indigoslørsopp er funnet på fem-seks steder i hele Norge og er ført opp som ?kritisk truet? i rødlista. Dette er et bilde fra en ny lokalitet på i Nesøytjern naturreservat. Kilde: Postkortaksjonen til Miljøverdepartementet.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
12.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110912_3240