Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20190731_0035 / Lepidium latifolium / Strandkarse <br /> Phedimus spurius / Gravbergknapp
X
 
Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)
Verneområde med åpen grunnlendt kalkmark der de fremmede artene strandkarse (forgrunnen) og gravbergknapp (bakgrunnen) har tatt over den naturlige artsrike kalkfloraen. Strandkarse finnes naturlig i deler av Sørøst-Europa og Vest-Asia. Planten kom til landet som blindpassasjer, først med ballast og senere som forurensning i kornimport. Fra 1980-tallet har antall forekomster økt sterkt, og i dag finnes arten i store mengder i strandsonen fra Østfold til Aust-Agder. Strandkarse fortrenger andre, til dels sårbare og truede arter i grusstrand-, strandeng- og tangvollsamfunn. Arten kan påvirke egenskapene til jordsmonnet og ”forbedre” jorda til sin egen fordel. Den ser ut til å ha en konkurransemessig fordel fordi den har evne til å ta opp og gjøre mer nitrogen tilgjengelig enn det vegetasjonen den erstatter greier. Kilde: Artsdatabanken.
Knerten naturreservat, Steilene, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5151x3566px)
BB_20190731_0035