Barbarea vulgaris / Vinterkarse (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20170525_0026 / Barbarea vulgaris / Vinterkarse
X
 
Barbarea vulgaris / Vinterkarse (SE)
Bildet viser et landskap der naturmiljøet er sterkt påvirket av inngrep. Gravearbeider og masseforflytning har resultert i etablerting av en stort og tett forekomst av den svatelistede planten vinterkarse (forgrunn), den trafikkerte mototveien er en barriære for viltet og flatehogst har endret livsmiljø for arter som lever i gammel skog (bakgrunn). Vinterkarse er blitt en del av vårfloraen på tørre bakker, i veiskråninger, berg og skrenter og på skrotemark, der den kan dominere helt, og hvor den fortrenger både vanlige og mer sårbare arter. Vinterkarse er en fremmed art som i løpet av vel 300 år har funnet innpass i store deler av landet. Den er fremdeles i spredning. Kilde: Artsdatabanken.
Kontra, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170525_0026