Cotoneaster horizontalis / Krypmispel (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_170908_12 / Cotoneaster horizontalis / Krypmispel
X
 
Cotoneaster horizontalis / Krypmispel (SE)
Krypmispel er trolig et kompleks av flere arter, alle fra Kina. Det er en langlevd hagemispel med stor frøproduksjon. Krypmispel er invasiv på grunnlende, på bergknauser og i sprekker i bergvegger, i kantkratt og i lysåpen skog, særlig på kalkgrunn. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt, og kan forstyrre balansen mellom busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter og sprer disse. Arten er særlig ekspansiv på tørt, baserikt grunnlende i Sørøst-Norge, en utsatt naturtype med stort innslag av sjeldne og sårbare arter. Kilde: Artsdatabanken
Båtstø, Røyken, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4480x6720px)
KA_170908_12